PŘEKLADY

Chystáte se pracovat nebo žít v Česku? Český právní řád vyžaduje, aby veškeré listiny, které budete potřebovat, byly ověřeny českým notářem. Společnost DMD Vám operativně zajistí profesionální překlad i těch nejsložitějších listin do českého jazyka včetně jejich notářského ověření nebo apostily. Spolupracujeme pouze s překladateli, pracujícími na vysoké úrovni, bez chyb a nepřesností, takže Vám můžeme garantovat, že listiny dostanete přesně v té podobě, jak vyžaduje zákon. Cena překladu se odvíjí od počtu listin a dodací lhůty. Stálí klienti mají vždy slevu!

Nabízíme Vám:

  • Služby překladu do češtiny dokumentů jakékoliv složitosti
  • Soudní certifikace překlad (nutné ve všech českých institucí)
  • Apostille
Переклад документів